הודעה חשובה לגולשים

לתשומת לב ציבור הנבחנים
סניפי מיב״ע תיאוריה נסגרו לחלוטין וסיימו את פעילותם בתאריך 30.9.21 


אם ברצונך להיבחן בתיאוריה פנה לזכיינים החדשים אנקורי או מעוף לחצו כאן להרשם לבחינה ולהזמין תור 

בכל נושא אחר שאינו רישום לבחינה נא פנו לדואל pniotzibur@yba.org.il 

לשרותך רשימת סניפים פעילים