לוגו אנקורי קישור לאתר חיצוני לוגו מרכז ישיבות בני עקיבא

הודעות חשובות

לתשומת לב במידה ונרשמת למבחן ושילמת זכאותך תישמר עבורך ונעדכנך כיצד לממש זכאות זו בסמוך לפתיחת הפעילות בסניפים.